Duw! Mae bywyd yn ddiddorol. Er nad ydw i wedi ychwanegu llawer ar y flog dros y pythefnos diwethaf dyw hynny ddim yn meddwl bod hi wedi bod yn gyfnod dawel i mi. I’r gwrthwyneb mae di bod yn gyfnod hynod diddorol er hefyd un sy wedi cynnig digon o gyfyngderau i mi. Am resymau personol nid wyf yn medrau mynd llawer yn bellach i ddwfnderoedd wythnos cyntaf y gwyliau pasg. Heblaw dweud bod yn ystod yr wythnos roedd yn rhaid i fi ddelio a’r Heddlu (yn Saesneg), Gwasanaethau Cymdeithasol Rhondda Cynon Taf (yn Saesneg) a Gwasanaethau Cymdeithasol Merthyr Tudful (er fy ymdrechion gorau i beidio gwneud – yn Saesneg). Dyma’r amser siwr o fod mwyaf anodd yn fy mywyd ac yn enwedig ym mywyd yr UAB. Daw popeth ma’s yn y pen draw dwi’n siwr ond hoffwn gynnig gair o gyngor er mwyn i bobol fedru osgoi y sefyllfa torgalonnus a gododd duwch dros ein byd – os oes gennych fab sy methu nofio meddyliwch yn galed cyn ichi benderfynu rhoi bandiau braich arno. Mae’n bosib y byddant yn dinistrio eich bywyd! Ond ar yr ochor positif roedd gwylio gweithiwr cymdeithasol Merthyr yn trio deall fy symudiadau i yn y lolfa am hugain munud werth ei weld!

Ces i gwpl o sgwrsiau Saesneg gyda phobol gwahanol yn ysod yr wythnos na. Nid mod i’n gweld hynny fel methiant ond roedd y sefyllfa mor bwysig ac roedd yn rhaid cyfathrebu da phobl oedd yn ein cefnogi hefyd, teulu a ffrindiau di-Gymraeg oedd yn asgwrn cefn i ni pan oeddem yn teimlo bod y byd wedi cau’i lygaid a throi’i gefn arnom. Fel y dywedais i gynt, daw pethau ma’s ond nid nawr yw’r  amser am hynny.

Hoffwn edrych ar y pethau positif sy wedi digwydd. Mae Phyl Griffitths neu Phyl y Siop fel ei adnabyddir gan rai ohonoch a Colin Nosworthy wedi fy ymuno ar y daith am wythnos. Dwi’n disgwyl adroddiadau oddi wrthynt i ychwanegu man hyn am eu profiadau. Dw i’n gwybod yn iawn bod sefyllfaoedd yn codi weithiau sy’n cymhlethu’r hyn y byddwch yn trio ei gyflawni ac dwi’n ymwybodol hefyd taw dyma oedd profiad Phyl. Ond rhoi cynnig arni yw llwyddiant ac bydda i’n werthfawrogi ymrwymiad y ddau yma, pobol dilys a gennyf parch aruthrol atynt, am weddill fy nhaith.

Heblaw hynny beth arall sy wedi digwydd? Darn yn Golwg, pwt ar sioe Dylan Iorwerth, rhywbeth yn Lingo Newydd er mod i ddim wedi ei weld ‘to a gwyliau yn Nwfnaint gyda’r pedwar bach a’r UAB. A bachgen yn Sainsbury’s ym Mhontypridd wnaeth ddim y llygaid na arnaf wrth i mi brynu nwyddau, y rhai sy’n awgrymu bod cyrn yn tyfu o’ch aeliau wrth i chi siarad. Ar ol i mi ofyn iddo yn Gymraeg, mi wenodd cyn ychwanegu am y ffaith ei fod e ddim yn defnyddio cymaint o Gymraeg y dyddiau ‘ma ers iddo adael yr ysgol. Cawsom sgwrs bach, esboniais yr hyn dwi am ei wneud a wedodd e y byddai yn gwneud mwy o ymdrech i gynnal sgwrsiau yn y Gymraeg. Wrth i mi droi am y car welais y bathodyn dwyiethrwydd ar ei grys, bron yn anweledig oherwydd ei debygrwydd at gameleon yn lliw ei grys. A mor fach oedd e! Lwcus mod i ddim yn dibynnu ar y rheiny rhagor cyn ystyried a fydda i’n dechrau sgwrs yn y Gymraeg!

Advertisements